Grupp/studio
2015-03-31 Alice Andersson 2d, ögon-mun skärpt, b varmare, vinjetterad