Djur
2021-09-10 Kronhjort vid sittning, Björkhult 02, justerad, 904px
2022-07-15 Dovhjort i basthorn äter löv i trädgården 05b, skärpt, 904p
Sarekälg högupplöst 904x604, färgjusterad
2021-09-25 Kvällssittning vid Tjursbo 18, justerad, 904 px
2021-05-19 Vandring vid Frösvidal 19b, 904px
2015-08-20 Grannens långhåriga katt 08b, just men ej skärpt, 904px
2018-06-22 Överkörd mård med röd bil, 904px
2014-04-20 Snok, 30x45, 904px
2014-04-20 Svart huggorm, 30x45, 904px
2021-06-02 Vandring vid Lebo 20b, 904px